ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS PHÁP
Website :
https://dhgltgkyxparis.org
Email : ghidanhlienlacdhparis@gmail.com


Paris, ngày 16 tháng 08 năm 2023
Kính thưa quý Giáo sư,
Quý vị thân hữu, Các chị em GL thân mến,


Ban du lịch vừa có thông tin mới cho du thuyền nên phiếu ghi danh có một vài thay đổi.

Kính mời quý Giáo sư, quý thân hữu và các chị em GL vào trang du lịch để xem mọi chi tiết du lịch và dowload phiếu ghi danh mới dưới đây hay trong trang ghi danh.

Nếu xử dụng laptop để ghi danh, nên dowload file EXCEL để có thể điền trực tiếp trên phiếu ghi danh.

Nếu quý khách tham dự du lịch, xin gửi phiếu ghi danh về 2 địa chỉ mail :

ghidanhlienlacdhparis@gmail.com

dulichdhparis@gmail.com


Thân chào tất cả trong vòng tay « Gia Long mãi mãi còn đây”


Trưởng ban ghi danh

Đào Thu-Nguyệt

***

Để tải xuống Phiếu Ghi Danh Excel dành cho GL hải ngoại và thân hữu , xin bấm vào hàng dưới đây:

Để tải xuống Phiếu Ghi Danh Excel xin VISA , xin bấm vào hàng dưới đây: