ĐẠI HỘI

Ngày thứ bảy 15 tháng 5 năm 2021


Thời gian : 16 g 30 - 24 g 00
Địa điểm : Paris Marriott Rive Gauche Hôtel
Địa chỉ : 17 Boulevard Saint Jacques - 75014 Paris
Điện thoại : +33 1 40 78 79 00
Email : parismarriottrivegauche@marriott.com
Giá vé : 110 Euros
Tìm hiểu khách sạn : Paris Marriott Rive Gauche Hotel


Dự thảo chương trình :

16 g 30 : Đón mừng quan khách
17 g 45 : Chào mừng quan khách
Nghi lễ khai mạc
Giới thiệu Ban Tổ Chức
Giới thiệu Giáo Sư
Giới thiệu các Hội đoàn Gia Long Thế Giới
Trao Cờ Luân Lưu
19 g 00 : Dạ tiệc
Văn nghệ truyền thống
Tặng quà lưu niệm Giáo Sư
21 g 00 : Dạ vũ
24 g 00 : Bế mạc

GIA LONG MÃI MÃI CÒN ĐÂY