ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS PHÁP

Thư ngỏ Ban Du Lịch Đường Bộ

*

Paris, ngày 26 tháng 04 năm 2024


Kính thưa quý Giáo sư,
Quý thân hữu,
Cùng các chị em Gia Long thân mến,


Trong thư ngỏ Du lịch vừa qua, Ban Tổ Chức Du Lịch đã gia hạn thêm thời gian ghi danh tour đường bộ đến hết ngày 30/06/2024. Nhưng nhờ sự hưởng ứng đông đảo của các bạn, xe du lịch đã đầy (trên 50 người rồi). Và một số bạn khác vẫn tiếp tục yêu cầu được ghi danh.

Do đó Ban Du Lịch đã thương lượng với Công ty du lịch để mở thêm nhóm 2 (xe du lịch thứ hai).

Để đăng ký, bạn có thể gửi phiếu ghi danh (mẫu đính kèm) đã điền đầy đủ thông tin về địa chỉ EMail của Công Ty Du Lịch sau đây :

info@cvvoyages.com

Ban Du Lịch hy vọng với tất cả cố gắng trên đây sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn.

Lưu ý : Xe du lịch dự trù cho nhóm 2 chỉ thực hiện được với điều kiện từ 40 người trở lên.

Một lần nữa Ban Du Lịch ĐH xin chân thành cám ơn trước sự tin cậy và ủng hộ nồng nhiệt của các bạn khắp nơi.

Trưởng Ban Du Lịch ĐHGLTG Kỳ 10 Paris
Huỳnh Kiều Phượng Gia Long 1959-1966

Email :    dulichdhparis@gmail.com

*

Để tải xuống Phiếu Ghi Danh Du Lịch Đường Bộ , xin bấm vào hàng dưới đây:

https://www.cvvoyages.com/tour/P-LPN4D-English/

Trưởng Ban Du Lịch ĐHGLTG Kỳ 10 Paris
Huỳnh Kiều Phượng Gia Long 1959-1966
Email :    dulichdhparis@gmail.com

*

Để tải xuống Lịch trình Du lịch Đường Bộ (tiếng Anh), xin bấm vào hàng dưới đây:

Để tải xuống Lịch trình Du lịch Đường Bộ (tiếng Việt), xin bấm vào hàng dưới đây: