PHIẾU GHI DANH
ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS
Ngày 17 Đến 18 tháng 9 Năm 2024

(Dành cho Thầy Cô và các bạn xin Visa (Chiếu khán))

Ái Hữu Gia Long Paris đã lập phiếu ghi danh gởi riêng đến Giáo Sư và các bạn ở quê hương Việt Nam, để xin xuất cảnh sang Paris.

Có 2 cách ghi danh :

1) Tải Phiếu Ghi Danh dự Đại Hội dạng EXCEL xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download Excel file),
  điền và gởi qua điện thư Email về địa chỉ :

ghidanhlienlacdhparis@gmail.com

  Xin bấm vào hàng dưới đây để tải Phiếu Ghi Danh dạng EXCEL :


2) Tải Phiếu Ghi Danh dự Đại Hội dạng PDF xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download PDF file),
  in Phiếu nầy, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ :

        Association Gia Long Paris
        22, rue Ampère
        92160 ANTONY
        France

  Xin bấm vào hàng dưới đây để tải Phiếu Ghi Danh dạng PDF :

Sau khi bấm xong, Phiếu ghi danh được tìm thấy trong thư mục Download của máy tính.

Rất mong ngày hội ngộ.
Trân trọng,
Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ X Paris.