PHIẾU GHI DANH
ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS
Ngày 17 Đến 18 tháng 9 Năm 2024

(Dành cho Quý Giáo Sư, Nhân viên hành chánh trường GL, cựu nữ sinh GL hải ngoại và thân hữu)

Có 2 cách ghi danh :

1) Tải Phiếu Ghi Danh dự Đại Hội dạng EXCEL xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download Excel file),
  điền và gởi qua điện thư Email về địa chỉ :

ghidanhlienlacdhparis@gmail.com

  Xin bấm vào hàng dưới đây để tải Phiếu Ghi Danh dạng EXCEL :


2) Tải Phiếu Ghi Danh dự Đại Hội dạng PDF xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download PDF file),
  in, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ :

        Association Gia Long Paris
        22, rue Ampère
        92160 ANTONY
        France

  Xin bấm vào hàng dưới đây để tải Phiếu Ghi Danh dạng PDF :


Sau khi bấm xong, Phiếu ghi danh được tìm thấy trong thư mục Download của máy tính.