PHIẾU GHI DANH
ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS
Ngày 14 Đến 15 tháng 5 Năm 2021

(Dành cho cựu nữ sinh Gia Long và thân hữu)

Có 2 cách ghi danh :

1) Tải Phiếu Ghi Danh dự Đại Hội dạng PDF xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download PDF file),
  in, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ :

        Association Gia Long Paris
        22, rue Ampère
        92160 ANTONY
        France

  Xin bấm vào hàng dưới đây :

2) Tải Phiếu Ghi Danh dự Đại Hội dạng EXCEL xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download Excel file),
  điền và gởi qua điện thư Email về địa chỉ :

dhgltgx.lienlacghidanhparis@gmail.com

  Xin bấm vào hàng dưới đây :


Sau khi bấm xong, Phiếu ghi danh được tìm thấy trong thư mục Download của máy tính.