PHIẾU GHI DANH DU LỊCH I : BRETAGNE và NORMANDIE

ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS

Ngày 16, 17, 18 tháng 5 năm 2021

Có 2 cách ghi danh :

1) Tải Phiếu Ghi Danh DU LỊCH I dạng WORD xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download Word file),
  điền và gởi qua điện thư Email về địa chỉ :

dhgltgx.dulichparis@gmail.com

  Xin bấm vào hàng dưới đây :


2) Tải Phiếu Ghi Danh DU LỊCH I dạng PDF xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download PDF file),
  in, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ :

        Association Gia Long Paris
        22, rue Ampère
        92160 ANTONY
        France

  Xin bấm vào hàng dưới đây :

Sau khi bấm xong, Phiếu ghi danh được tìm thấy trong thư mục Download của máy tính.