ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS

PHIẾU ĐẶT PHÒNG MARRIOTT

Ngày 13, 14, 15 tháng 5 Năm 2021


Quý vị đặt phòng, liên lạc và thanh toán với hôtel Marriott qua Lien (Link) như sau đây :

    Site GroupMax.
    Lien (Link) :   https://book.passkey.com/e/50060464

Đồng thời, quý vị vui lòng ghi tên vào Phiếu Đặt Phòng Khách Sạn Marriott đính kèm gởi về Ban Liên lạc Ghi Danh ĐHGLTG kỳ X Paris.

Có 2 cách gởi Phiếu Đặt Phòng Marriott :

1) Tải Phiếu Đặt Phòng dạng WORD xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download Word file),
  điền và gởi qua điện thư Email về địa chỉ :

dhgltgx.dulichparis@gmail.com

  Xin bấm vào hàng dưới đây :


2) Tải Phiếu Đặt Phòng Marriott dạng PDF xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download PDF file),
  in, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ :

        Association Gia Long Paris
        22, rue Ampère
        92160 ANTONY
        France

  Xin bấm vào hàng dưới đây :

Sau khi bấm xong, Phiếu ghi danh được tìm thấy trong thư mục Download của máy tính.