Kính thưa quý vị Giáo Sư,
Thân chào các chị em Gia Long,

 Ban Báo Chí Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ X đã nhận được một số bài viết về nhạc, thơ, văn, tài liệu, sưu tầm, gia chánh, bí quyết, du lịch, hồi ký, kỷ niệm….của quý Giáo Sư và các bạn Gia Long.

 Thay mặt Ban Báo Chí Đại Hội X tại Paris, Ngọc Hạnh xin cám ơn các tác giả đã ủng hộ nhiệt tình để Đặc San ĐHGLTG X được phong phú. Đáp lại thịnh tình này, Ban Báo Chí xin sửa lại điều 4 trong bản Điều lệ của Thư Ngỏ 1 :
  4/ Bài gửi sẽ không hoàn lại (được chọn hay không). Khi Ban Báo Chí chọn đăng, sẽ chỉ sửa lỗi chính tả, trường hợp sửa hoặc thu ngắn bài, chúng tôi sẽ liên lạc cùng tác giả.

 Theo thông lệ của Đặc San ĐHGLTG, Ban Báo Chí Đại Hội X Paris rất hân hạnh nhận đăng bài giới thiệu của các Hội Gia Long trên thế giới.

 Xin phép nhắc lại, thời hạn chót nhận bài là ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Kính thư,
Chào thân ái,
Nguyễn thị Ngọc Hạnh
(GL12 C2 72)